Pravilnik tvrtke SiP posmrtna pripomoć

 

1) Član udruge ostvaruje prava na prijevoz u domovinu do 1500km,lijes,grobni znak,osmrtnice,pokrov i cvijetni aranžman na lijes.Sve ove usluge su standarne.Ako stranka zahtjeva dalji prijevoz onda se sve više od 1500km obračunava po međunarodnoj tarifi o prijevozu pokojnika isto tako ako se zahtijeva bolja pogrebna oprema stranka je dužna nadoplatiti razliku između stvarne cijene i cijene standardne opreme.

Članstvo stupa na snagu od onog dana kad uplata članarine legne na račun tvrtke SiP.Transport pokojnika obavlja se samo na području Europe.

 

2) Član ima pravo na usluge iz točke 1 u potpunosti tek nakon četiri godine provedene u članstvu inače u prvoj godini im pravo na 25%,u drugoj godini 50% a u trećoj 75% od usluga iz točke 1.Član ima mogućnost da uplati članarinu za četiri godine unazad i ima pravo na 100% usluge iz točke 1.

 

3) Članstvo nije prenosivo na druge članove obitelji.

 

4) Član u trenutku sklapanje ugovora ne smije bolovati od neke bolesti opasne po život,to će potvrditi uvjerenjem liječnika ne starijim od 30 dana.

 

5) Član se obavezuje da će uredno izvršivati svoje obaveze prema tvrtki SiP tj.da će redovno uplaćivati svoju članarinu u protivnom tvrtka SiP ima pravo poslije druge opomene da prekine ugovor i član nema pravo na povrat do tad uplaćenih sredstava.

 

6) Član može uvijek da napusti članstvo u udruzi ali nema pravo na potraživanje do tad uplaćenih sredstava i ima pravo na sve usluge iz točke 1 do kraja ugovora.Ugovor je uvijek na godinu dana od dana uplate. Otkaz se daje isključivo pismenim putem.

 

7) Član udruge mogu biti osobe od 18 do 70 godina a osobe do 18 imaju pravo na besplatno članstvo ukoliko su obadva roditelja učlanjena.

Osobe starije od 70 godina mogu se učlaniti ako uplate razliku članarine do 70 godina

 

8) Član koji je koristio besplatno članstvo poslije napunjene 18 godine postaje automatski član naše udruge i dužan je najmanje godinu dana biti član.

 

9) Tvrtka SiP se obavezuje u roku 36 sati od dobivanja papira prevesti pokojnika na dogovoreno mjesto ukopa.Rok od 36 sati tvrtka SiP nije dužna ispoštovati ako se radi o prirodnoj katastrofi,ako ceste nisu prohodne iz bilo kojih razloga i ako se radi o više od 5 pokojnika.

 

10) Tvrtka SiP nije dužna da osigura ukopno mjesto.

 

11) Članarina se izračunava po godinama starosti i prilikom sklapanja ugovora član plaća jednokratnu upisninu koja isto zavisi o starosti člana.

 

12) Tvrtka SiP jamči za anonimnost podataka svojih članova.

 

13) U slučaju zatvaranja tvrtke SiP sve usluge iz točke 1 do isteka ugovora preuzima naše osigurajavuće društvo.

 

14) Potpisnici ugovora svojim potpisom prihvaćaju pod punom krivičnom i materijalnom odgovornosti sve stavke iz ovog ugovora.Za sve sporove je nadležan sud.

 

15.) Potpisnik ugovora svojim potpisom potvrđuje da u potpunosti prihvata propise tvrtke SiP i da je iste u potpunosti razumio.